TGDF, Süt ve Et sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

TGDF, Süt ve Et sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

TGDF, Süt ve Et sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

Et ve süt sektöründe yaşanan sorunlar  TGDF ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ASÜD adına Harun Çallı, SETBİR adına Tarık Tezel, ET-BİR adına Hakan Akkoyun ve sektör temsilcileri katıldı.   

Şemsi Kopuz "TGDF'nin önceliği çiftçimiz"

Toplantının açılışında konuşan Şemsi Kopuz, süt ve et sektörlerinde yaşanan sorunların TGDF'nin en temel çalışma konularının başında geldiğini, tarım kesiminde çalışan çiftçilerimiz başta olmak üzere zincirin tüm halkalarına ilişkin sorunların çözümünde üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Harun Çallı "Regülasyonlar doğru zamanda devreye sokulmalı"

Ulusal Süt Konseyi (USK) ve ASÜD Başkanı Harun Çallı sektöre ilişkin sorunların çözümünde regülasyonların son derece önemli olduğunu ancak doğru zamanda işletilmeyen regülasyonların başta tarım kesimi olmak üzere herkese faydadan çok zarar getirdiğini belirtti.

Tarık Tezel "TGDF’nin bu toplantıyı düzenlemesi önemli bir fırsat"

SETBİR Başkanı Tarık Tezel konuşmasında, TGDF’nin bu toplantıyı düzenlemesinin önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi. Tezel ayrıca  sektörün geleceğine ilişkin ciddi bir ümitsizlik yerleşmesine izin vermemek gerektiğini,  tüm paydaşların bu noktada işbirliği içinde hareket etmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Hakan Akkoyun " Süt ve Et üretimi yem üretiminden bağımsız düşünülemez"

Toplantıya ETBİR adına katılım sağlayan Hakan Akkoyun, süt ve et hayvancılığının temel girdisinin yem olduğuna dolayısıyla değerlendirme yapılırken yem sektörünün de mutlaka ele alınmasının önemi ifade etti.

Toplantı katılımcıların sektörel sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmalarının ardından son buldu.

 

 

Close