TGDF, İhracat Eylem Planı Çalıştayı’nı gerçekleştirdi!

TGDF, İhracat Eylem Planı Çalıştayı’nı gerçekleştirdi!

TGDF, İhracat Eylem Planı Çalıştayı’nı gerçekleştirdi!

TGDF tarafından düzenlenen İhracat Eylem Planı Çalıştayı, 5 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Türk Gıda ve İçecek Sektörü’nün ihracata dayalı büyüme potansiyelini sürdürülebilir kılmak, hedef pazarlarda yaşanılan sorunlara çözüm üretebilmek ve karar alıcılar nezdinde "markalaşmaya dayalı ihracat stratejisinin" benimsenmesi vizyonuyla harekete geçen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, ilk adım olarak İhracat Eylem Planı Çalıştayı’nı gerçekleştirdi.

Emekli Büyükelçi ve Dış Ticaret Müsteşarı Ahmet Yakıcı moderatörlüğünde düzenlenen, sektör temsilcilerinin Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi düzeyinde katılım gösterdiği çalıştayda açılış konuşmasını TGDF Başkan Vekili Rint Akyüz yaptı.

Etkinlik öncesinde katılımcılara iletilen temel sorun ve çözüm önerilerine ilişkin anketlerden elde edilen çıktıların da değerlendirildiği çalıştayda, Ahmet Yakıcı mevcut ihracat konusundaki mevcut koşulları değerlendirdi.

Oldukça verimli geçen etkinlikte tüm katılımcılar söz alarak faaliyet gösterdikleri sektördeki sorunları ve çözüm önerilerini sıraladı.

TGDF İhracat Eylem Planı hazırlanması hedefiyle, çalıştayın belirli sıklıklarla tekrarlanması kararlaştırıldı.

Close