Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa’da Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa’da Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa’da Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı Düzenledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bursa’da, Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde, 2 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen de katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Gümen, toplantıda yaptığı konuşmada, ‘’Tarımda sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli enstrümanı planlı üretimdir. Planlı Üretimde Yönetmelik Taslağı hazırlandıktan sonra, önce il ve ilçe müdürlerimizle; ardından da 10 farklı bölgede tüm illerimizi kapsayacak toplantılar yaptık. Yaptığımız toplantılarla paydaşlarımızın eleştiri, katkı ve önerilerini dinledik. Yapılacak son değişikliklerle beraber Planlı Üretim Yönetmeliği yayınlanacak’’ dedi.

Üretim planlamasının önemli olduğunu ve sözleşmeli üretimin uzun yıllardır dünyada uygulandığını söyleyen Gümen, şöyle konuştu: “Sözleşmeli üretim, özellikle tarıma dayalı sanayinin geliştiği alanlarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde şeker pancarı ve tütün üretiminde kamu eliyle sözleşmeli üretim geçmişte deneyimlenmiştir. Bu yöntem 2000'li yıllardan itibaren özel sektör tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sözleşmeli üretim sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte yasal altyapı eksiklikleri gündeme gelmiştir. Bu kapsamda nisan ayında Tarım Kanunu'nda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerle, stratejik ürünlerde ülke talebinin karşılanmasına katkıda bulunulması, üretici, alıcı ve tüketicinin çıkarlarının korunması, üretim planlamasına katkıda bulunulması, üreticiler için girdi ve finansman kaynağı oluşturulması, sanayici için istediği kalite ve miktarda ürünün üretilmesinin sağlanması amacıyla sözleşmeli üretim sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.”

Mevcutta bu konuda yürürlükte bulunan üç yönetmeliğin kaldırılarak, tek yönetmelikle uygulama birliğinin sağlanacağını kaydeden Gümen, sözlerini şöyle tamamladı: “Bakanlık her bir üretim konusu veya ürün için sözleşme örnekleri yayımlayacak ve bu üretimin kayıt altına alınması için bir kayıt sistemi kuracaktır. Bu düzenlemeyle getirilen bir diğer yenilik ise arabuluculuk sisteminin kurulacak olmasıdır. Arabuluculuk sistemiyle anlaşmazlıkların çözümü için hızlı hareket edilmesi ve sürelerin uzamasından kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesi sağlanacaktır. Yapılan bu düzenlemelerin hayata geçirilmesinde siz paydaşlarımızın görüş ve önerileri çok kıymetlidir. Bu sistem, planlı bir tarımsal üretim modelinin hayata geçirilmesinde önemli bir adım olacaktır. Planlı üretimde yapmış olduğumuz gibi sözleşmeli üretimde de bölgesel toplantılarımızla siz paydaşlarımızın görüş ve önerilerinden istifade ederek, Sözleşmeli Üretim Yönetmeliği son halini almış olacaktır."

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun da (TGDF) temsil edildiği toplantıda,  sektör paydaşlarının sözleşmeli üretim konusundaki görüş ve önerileri alındı. Sektör paydaşlarının görüş ve önerileri çerçevesinde, arabuluculuk süresinin uzun olduğu ve iki haftadan daha kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtildi. Arabuluculuk işlemlerinde il ve ilçe müdürlüklerinden teknik ekibin karar vermesinin sektörü bilmek açısından önemli olduğu, sözleşmeli üretimlerde stopaj vergisinden muaf tutulması ve işlenmiş meyve ve sebzelerde ithalatın kısıtlanması gerektiği de ifade edildi.

 

Close