Süt Üst Düzey Toplantısı

Süt Üst Düzey Toplantısı

Üye ülkelerin üst düzey temsilcileri ile Tarımsal Pazarlar Özel Grubu arasında 16 Eylül'de yapılan toplanyının özet raporu FDE üyeleri ile paylaşıldı. Toplantıda süt sektrönün yapısal sorunları ele alındı. Kapanışta oturum başkanları, önümüzdeki zor dönemde süt sektörüne destek olmak için güçlü ve etkili araçlar kullanılması gerektiği vurgulandı. Bu araçların çiftçilerin rekabet gücünü ve direncini pazar odaklı bir anlayışla artırması isteniyor.[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/09/sum-report_en.pdf"]

Close