SETBİR Genel Kurulu Ankara'da yapıldı

SETBİR Genel Kurulu Ankara'da yapıldı

SETBİR Genel Kurulu Ankara’da yapıldı

 

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üeticileri Birliği'nin (SETBİR) seçimli genel kurulu, Ankara'da, Bilkent Otel'de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel, eğer gerekli düzenlemeler yapılabilirse Türkiye'nin, cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında, süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulup, yılda toplam 26 milyon ton süt, 2,3 milyon ton kırmızı et üretir hale gelebileceğini,  hayvancılığa dayalı tarımda  da 10 milyon kişilik istihdam sağlayabileceğini söyledi. Tezel, süt ve kırmızı et sektörlerinde faaliyet gösteren sektörel kuruluşları da SETBİR çatısı altında birleşmeye davet etti.

20 milyar lira ciro 85 bin istihdam

SETBİR Genel Kurulu'nun açılışında  konuşan Tarık Tezel, üye şirketlerin günde 25 bin ton süt işlediğine, yılda 7,5 milyon tona denk gelen bu üretim miktarının ise kayıtlı süt pazarının yüzde 85’ine, Türkiye’de bir yılda üretilen toplam süt miktarı olan 20 milyon tonun da yüzde 45’ine karşılık geldiğine dikkat çekti. SETBİR üyesi şirketlerin hayvancılık işletmelerinin de 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 100 binin üzerinde küçükbaş çiftlik kapasitesine sahip olduğu bilgisini veren Tezel, SETBİR üyesi 60 şirketin yıllık ciro toplamının 20 milyar liranın üzerinde olduğunu, bu şirketlerin 85 bin kişiyi istihdam ettiğini ve 500 bini aşkın üreticiyle iş yaptığını söyledi.

"SETBİR çatısı altında bütünleşelim"

Türkiye'de pek çok sektörde olduğu gibi süt ve kırmızı et sektörlerinde de bir dağınıklık söz konusu olduğunu vurgulayan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, sivil toplum örgütlerine birlik önerisinde bulundu:

"Sektörel kalkınmanın milli kalkınmaya etkisi göz önüne alınarak, sektörel kuruluşların birlik içinde ve tek çatı altında bulunmasında yarar var. Dolayısı ile 'birlikten kuvvet doğar' diyerek, süt ve kırmızı et sektörlerinde faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerini SETBİR çatısı altında birleşmeye, bütünleşmeye davet ediyoruz."

Süt ve kırmızı ette yapılması gerekenler

SETBİR Başkanı Tarık Tezel konuşmasının önemli bölümünü süt ve kırmızı et sektörlerinin geleceğine ayırdı. Tezel, süt ve kırmızı et sektörlerinde yapılması gereken düzenlemeleri şöyle sıraladı:

"Hayvansal protein ürünlerinde KDV sıfırlanmalı.

Halk sağlığını tehdit eden uygulamalar ile çiğ süt ve ambalajsız ürün satışı engellenerek kayıt dışı ortadan kaldırılmalı.

Çiğ süt regülasyonu, hayvancılıktaki dönemsel arz-talep dengesini gözetecek şekilde yeniden yapılandırılmalı, bu sayede müdahale stokları ile regülasyon sağlanıp ihracat teşvik edilmeli.

Tüm tarımsal ürünlerde fiyatlandırma, kalite odaklı bir sisteme kavuşturulmalı.

Fiyat istikrarı ve arz-talep dengesi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalı.

Bilgi kirliliği önlenmeli.

Taklit ve tağşişin önüne geçilmeli.

Gümrük Birliği, tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde geliştirilmeli.

Meralar, ıslah amaçlı olarak hayvancılık işletmelerine kiralanabilmeli.

Yem bitkisi üretiminde arazi büyüklükleri optimize edilebilmeli.

Hayvancılığa dayalı bitkisel ürün deseni yaratılabilmeli.

Hastalıktan ari damızlık hayvan yetiştirme çiftliklerinin kurulması daha etkin bir şekilde desteklenmeli, bu çiftliklerdeki hayvanlar için ilave destekler sağlanmalı.

Ülkemiz şartlarına uyumlu, hastalıklardan ari, etçi, sütçü ve kombine damızlıkların yetiştirilmesine yönelik hayvan ıslah projeleri yaygınlaştırılmalı.

Buzağı ölümleri durdurulmalı.

Tarım sektöründe çalışanlara yönelik İş Kanunu koşulları iyileştirilmeli.

Know-how transferi için yabancı akademisyen ve danışmanlara vergi ve SGK desteği sağlanmalı."

Sütte ve kırmızı ette 2023 tablosu

SETBİR Başkanı Tarık Tezel, bu düzenlemelerin yapılması halinde Türkiye'nin beş yıl sonra, cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında,

-damızlık sığır ihtiyacını öz kaynakları ile karşılayabilen,

-toplam 28 milyon büyükbaş hayvana sahip,

-yılda toplam 26 milyon ton süt, 2,3 milyon ton kırmızı et üreten,

-yılda kişi başı 290 litre süt ve süt ürünü, kişi başı 25 kilo kırmızı et tüketen,

-sütü ile kırmızı eti ile hayvancılığa dayalı tarımı ile 10 milyon kişilik istihdam sağlayan,

-süt ve kırmızı ette dışa bağımlılıktan kurtulmuş,

-yurtdışında rekabetçi,

bir ülke haline gelebileceğini söyledi.

Tarık Tezel yeniden başkan seçildi

Genel kurulda yapılan oylama sonucu Tarık Tezel (SÜTAŞ) 2018-2020 yılı dönemi için yeniden yönetim kurulu başkanı seçilirken, yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

"Dilek Emil (Pınar Süt),  Ahmet Hacıince(Al-Et), Gökhan Akyürek (SEK), Hakan Akkoyun (Panagro), Nahit Yazıcıoğlu (TARFAŞ), Olcay Sunucu (YÖRSAN), Abdülhamit Can (EKER), Cemal Torun (Torunoğlu Süt), Hakan İshakoğlu (Pınar Et), Hüseyin Özşenoğulları (Hanif Pehlivanoğlu Şirketler Grubu), Mehmet Şahbaz (Şahbazlar Besi Çiftliği), İsmail İlker Kocaer       (Atasancak Acıpayam Tarım İşletmesi),Tahir Selçuk Yavuz (Atafen Veteriner Malzemeleri A.Ş.), İsmet Çalışkan (Kromel).

Sektörde 42 yıllık çaba

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) 1976 yılında “Türkiye’ de süt, et ve gıda sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmak” amacıyla kuruldu. Derneğin bugünkü misyonu ise “Avrupa Birliği (AB) seviyesindeki düzenlemeler çerçevesinde hareket ederek Türkiye et ve süt endüstrisinin sesi olabilmek, Türkiye’de üretilen et ve süt ürünlerinin değerini ve imajını yurt dışında tanıtabilmek, tüm et ve süt üreticilerini, Türkiye ve AB mevzuatı hakkında bilgilendirmek ve et ve süt endüstrisinin koordinasyonunu sağlamak, Türkiye ve dünya et ve süt endüstrisinin pazar büyüklüğü ve eğilimleri hakkında bilgi toplamak.”

SETBİR üyeleri arasında Türkiye’de hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren et ve süt sanayii firmaları ile bu sektörlere tedarik sağlayan firmalar, et, süt ve yem üreticileri yer alıyor. SETBİR’in halen 60 adet firmadan 95 üyesi bulunuyor.

SETBİR üyesi şirketler günde 25 bin ton süt işliyorlar. Yılda 7,5 milyon tona denk gelen bu üretim miktarı, kayıtlı süt pazarının yüzde 85’ine, Türkiye’de bir yılda üretilen toplam süt miktarı olan 20 milyon tonun ise yüzde 45’ine karşılık geliyor. SETBİR üyesi şirketlerin hayvancılık işletmeleri 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 100 binin üzerinde küçükbaş çiftlik kapasitesine sahip. Yıllık ciro toplamı 20 milyar TL'nin üzerinde olan üyelerimiz, 85 bin kişiyi istihdam ediyor ve 500 bini aşkın üreticiyle iş yapıyor.

Ortak fikirlerin savunulabilmesi adına süt ve et endüstrisini birleştirerek tek bir ses oluşturan SETBİR, Türkiye’de et ve süt endüstrisini ilgilendiren mevzuatı sistematik olarak takip ediyor, ilgili mevzuata ilişkin sektörel menfaatleri sağlamak amacıyla üye görüşlerini SETBİR görüşü olarak ilgili makamlara iletiyor ve mevzuat oluşturma aşamalarında üyeleri temsilen görev alıyor.

SETBİR öte yandan et ve süt ile ilgili AB mevzuatında meydana gelen son gelişmelerle ilgili de üyelerine doğru ve düzenli bilgilendirmeler sunuyor, AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki et ve süt sektörlerine ait güncel istatistiki verilere ulaşıp ve ileriki yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinerek üyeleri ile paylaşıyor.

Et, süt ve gıda sektörleri için köklü bir çatı kuruluş olan ve geçmişinden günümüze kadar tüm kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve temaslarını geliştiren SETBİR, üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görüyor.

Close