Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları Webinarı yapıldı!

Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları Webinarı yapıldı!

Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları Webinarı yapıldı!

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF), “Tarımın Finansmanı” temasıyla düzenlediği Webinar dizisinin üçüncü ve sonuncusu olan Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları Webinar’ı, 6 Mart’ta dijital ortamda gerçekleştirdi.

Rekabetin arttırılmasında tarımsal finansman uygulamalarının potansiyel işlevinin tartışıldığı Webinar’da Oturum Başkanlığı TGDF Başkan Vekili Rint Akyüz tarafından yapıldı.

Konuşmacıları tanıtan Akyüz, Webinar’ın açılış konuşmasını yaptıktan sonra sözü konuşmacılara bıraktı.

Webinar’a konuşmacı olarak TEB Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Dr. Onur Terzi, Agrio Kurucusu Umut Gökçen Yılmaz, SALKONDER Başkanı Hakan Turan ve Meysu Gıda Genel Müdürü Osman Güldüoğlu katıldı.

Tarım ve gıdada rekabet gücünü kısaca tanımlayarak sözlerine başlayan Dr. Onur Terzi, nispi ihracat avantajı endeksinden söz etti, tarımsal finansman uygulamalarının rekabet gücüne yapabileceği katkı konusunda genel bir çerçeve çizdi.

Türkiye’nin tarımda önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve üretime dayalı politikaların büyüme hedeflerini yakalamayı sağlayacağını ifade eden Hakan Turan, rekabet konusunda Türkiye’yi farklı kılan konuları değerlendirdi.

Türkiye tarımındaki güçlü ve zayıf yönlerin net bir şekilde ortaya konması gerekliliğini vurgulayan Osman Güldüoğlu, sanayicilerin finansmana ulaşırken yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rekabet için atılması gereken adımları sıralayan Umut Gökçen Yılmaz, işletmenin finansman gücünün tüm bu adımların önüne yer aldığını ve temel problem niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Tarımın Finansmanı temasıyla düzenlenen Webinar dizisi bu etkinlikle birlikte tamamlandı. Tüm Webinarların çıktıları TGDF tarafından bir rapor halinde bir araya getirilecek ve yayınlanacak.

Close