Olası Senaryoların Türkiye’ye Etkileri

• İngiltere AB’den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği içinde kalmaya devam etmesi halinde, İngiltere ile ticari ilişkilerimizde herhangi bir değişimin yaşanmayacağı belirtiliyor.

• Ancak İngiltere Gümrük Birliği içinde kalmaz ve AB ile geniş kapsamlı bir STA düzenleme yoluna giderse, ikili ticari ilişkilerin sürdürülebilmesi için Türkiye’nin de İngiltere ile STA’ya imza atması gerekecektir. Söz konusu süreçte Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi tamamlanırsa, Türkiye de AB’nin İngiltere ile imzalayacağı STA’ya doğrudan taraf olacağı için yine ikili ilişkilerimizde bir değişim olmaması öngörülüyor.

• Bir diğer senaryo ise, İngiltere Gümrük Birliği’nden ayrılması durumunda, AB ile STA imzalanmaması iki ülke arasındaki gümrük sorununu doğuracağından ticari ilişkilerimizde gerilemeye işaret ediliyor.

• Ayrıca İngiltere’nin AB’den ayrılması nedeniyle İngiltere’nin GSYH’sinde meydana gelebilecek düşüş, İngiltere’nin alım gücünü ve ihracatımızı etkileyecektir.

Close