Misyon ve Vizyon

1999 yılında imzalanan bir protokolle “Gıda Dernekleri Platformu”nun oluşturulması ile başlayan sürecin ardından, 31 Aralık 2003 tarihinde 10 gıda derneğinin bir araya gelmesi ile “Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu” kuruldu.

TGDF bugün 26 sektörel üye derneği ile Türkiye gıda ve içecek sanayisinin üretim,istihdam, ihracat ve ithalatının % 95’ini temsil eden sektörün ülkemizdeki en büyük sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermektedir.

TGDF’nin misyonu, ne büyüklükte olursa olsun ülkemizdeki tüm gıda ve içecek firmalarının sürdürülebilir büyümelerini gerçekleştirdikleri , yurtiçinde ve yurtdışında kalite ve rekabet gücünü artıracak ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ortamın geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

TGDF 2006 yılından bu yana Avrupa Gıda ve İçecek Konfederasyonunun (FoodDrinkEurope) üyesidir. Avrupanın gıda ve içecek alanında en büyük sivil toplum örgütü olan FoodDrinkEurope’un üyesi olan ulusal federasyonlar, sektör dernekleri ve şirketlerle birlikte yürüttüğü tüm çalışmalar takip edilmekte ve bilgi alışverişinde bulunulmaktadır.

TGDF, gıda kalitesinin, rekabet edebilirliğin, sorumlu pazarlamanın ve çevre duyarlılığının sağlandığı, tüketicilerin gıda güvenliğinden emin olduğu ve bilinçli gıda tercihleri yapabildiği bir ortamın; bütüncül ve bilimsel bir yaklaşımla oluşturulmasına yönelik çalışmalara odaklanmıştır.

Close