Konuya Göre Uzman Listesi

Sıra
Uzmanlık Alanı
Unvan Ad /
Soyadı
Üniversite
1Alerji ve BeslenmeProf. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
2Alerji ve BeslenmeYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
3Beslenme ve DiyetetikProf. Dr. İbrahim
Duman
Ege Üniversitesi
4Beslenme ve DiyetetikProf. Dr. Sevinç
Yücecan
Hacettepe
Üniversitesi
5Beslenme ve DiyetetikDoç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
6Beslenme ve DiyetetikYrd. Doç. Dr. İsmail
Hakkı Kalyoncu
Selçuk Üniversitesi
7Beslenme ve DiyetetikProf. Dr. Muhittin
Tayfur
Başkent Üniversitesi
8Bitkisel ÇaylarProf. Dr. A. Canan
Sağlam
Namık Kemal
Üniversitesi
9Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Ayşegül
Köroğlu
Ankara Üniversitesi
10Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Canan
Karaalp
Ege Üniversitesi
11Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Feramuz
Özdemir
Akdeniz Üniversitesi
12Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Gülden Z.
Omurtag
Marmara Üniversitesi
13Bitkisel ÇaylarProf. Dr. İrem Tatlı
Çankaya
Hacettepe
Üniversitesi
14Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Neşet
Arslan
Ankara Üniversitesi
15Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
16Bitkisel ÇaylarDoç. Dr. Abdulhabip
Özel
Harran Üniversitesi
17Bitkisel ÇaylarDoç. Dr. Ceyda Sibel
Kılıç
Ankara Üniversitesi
18Bitkisel ÇaylarDoç. Dr. Sevim AlanAnadolu Üniversitesi
19Bitkisel ÇaylarYrd. Doç. Dr. İsmail
Hakkı Kalyoncu
Selçuk Üniversitesi
20Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Ayla SoyerAnkara Üniversitesi
21Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Ergin
Öztürk
19 Mayıs Üniversitesi
22Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
23Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Mustafa
Karakaya
Selçuk Üniversitesi
24Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Özge Özgen
Arun
İstanbul Üniversitesi
25Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Semra
Kayaardı
Celal Bayar
Üniversitesi
26Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Suat UnganAlanya HEP
Üniversitesi
27Bitkisel ÇaylarProf. Dr. Yusuf
Doğruer
Selçuk Üniversitesi
28Bitkisel ÇaylarDoç. Dr. Ahmet
Şekeroğlu
Niğde Üniversitesi
29Bitkisel ÇaylarDoç. Dr. İsmail
Yılmaz
Namık Kemal
Üniversitesi
30Bitkisel ÇaylarDoç. Dr. Muammer
Göncüoğlu
Ankara Üniversitesi
31Bitkisel ÇaylarDoç. Dr. Ramazan
Gökçe
Pamukkale
Üniversitesi
32Bitkisel ÇaylarYrd. Doç. Dr. Ali
Gücükoğlu
19 Mayıs Üniversitesi
33Bitkisel ÇaylarYrd. Doç. Dr. Çiğdem
Sezer
Kafkas Üniversitesi
34Fermente Gıdalar ve
İçkiler
Prof. Dr. Filiz
Özçelik
Ankara Üniversitesi
35Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Ayla SoyerAnkara Üniversitesi
36Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Aziz EkşiLefke Avrupa
Üniversitesi
37Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Barbaros
Özer
Ankara Üniversitesi
38Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Canan
Karaalp
Ege Üniversitesi
39Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Emin Yılmaz18 Mart Üniversitesi
40Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Ergin
Öztürk
19 Mayıs Üniversitesi
41Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Feramuz
Özdemir
Akdeniz Üniversitesi
42Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Figen
Ertekin
Ege Üniversitesi
43Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
44Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. İ. İrem
Tatlı Çankaya
Hacettepe
Üniversitesi
45Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. İhsan
Karabulut
İnönü Üniversitesi
46Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
47Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Neşet
Arslan
Ankara Üniversitesi
48Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
49Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Sevinç
Yücecan
Hacettepe
Üniversitesi
50Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
51Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Yaşar Kemal
Erdem
Hacettepe
Üniversitesi
52Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. Yeşim
Elmacı
Ege Üniversitesi
53Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Ayşe GürsoyAnkara Üniversitesi
54Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Cem
Karagözlü
Ege Üniversitesi
55Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Çetin
Kadakal
Pamukkale
Üniversitesi
56Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Engin ErtanAdnan Menderes
Üniversitesi
57Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Esra
Çapanoğlu Güven
İstanbul Teknik
Üniversitesi
58Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Hasan VardinHarran Üniversitesi
59Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. İsmail
Yılmaz
Namık Kemal
Üniversitesi
60Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Oğuz GürsoyMehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
61Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Sevim AlanAnadolu Üniversitesi
62Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Doç. Dr. Yonca
Karagül Yüceer
18 Mart Üniversitesi
63Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Prof. Dr. F. Seda
Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi
64Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
65Fonksiyonel Gıdalar
ve Bileşenler
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem
Sezer
Kafkas Üniversitesi
66GDO(GMO)Prof. Dr. Bekir BükünDicle Üniversitesi
67GDO(GMO)Prof. Dr. Enver
Durmuşoğlu
Ege Üniversitesi
68GDO(GMO)Prof. Dr. Ergin
Öztürk
19 Mayıs Üniversitesi
69GDO(GMO)Prof. Dr. Filiz
Özçelik
Ankara Üniversitesi
70GDO(GMO)Prof. Dr. İbrahim
Duman
Ege Üniversitesi
71GDO(GMO)Prof. Dr. Kayıhan Z.
Korkut
Namık Kemal
Üniversitesi
72GDO(GMO)Prof. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
73GDO(GMO)Prof. Dr. Yekta
Göksungur
Ege Üniversitesi
74GDO(GMO)Prof. Dr. Özge Özgen
Arun
İstanbul Üniversitesi
75GDO(GMO)Doç. Dr. Sevil SağlamAhi Evren
Üniversitesi
76GDO(GMO)Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
77GDO(GMO)Yrd. Doç. Dr. İsmail
Hakkı Kalyoncu
Selçuk Üniversitesi
78GDO(GMO)Yrd. Doç. Dr.
Muhammet Kaya
Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi
79GDO(GMO)Yrd. Doç. Dr. Oktay
Erdoğan
Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi
80GDO(GMO)Prof.Dr. R. Şeminur
Topal
Bezmialem
Üniversitesi
81Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Alev
Bayındırlı
ODTÜ
82Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Ayla SoyerAnkara Üniversitesi
83Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
84Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Kamile
Nazan Turhan
İzmir Ekonomi
Üniversitesi
85Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
86Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Mustafa
Karakaya
Selçuk Üniversitesi
87Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Ömür DündarÇukurova Üniversitesi
88Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Semra
Kayaardı
Celal Bayar
Üniversitesi
89Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Yaşar Kemal
Erdem
Hacettepe
Üniversitesi
90Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Prof. Dr. Zehra AyhanSakarya Üniversitesi
91Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Doç. Dr. Arzu Çağrı
Mehmetoğlu
Sakarya Üniversitesi
92Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Doç. Dr. Ayşe GürsoyAnkara Üniversitesi
93Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Doç. Dr. Engin ErtanAdnan Menderes
Üniversitesi
94Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Doç. Dr. Sancar BulutErciyes Üniversitesi
95Gıda Ambalajlama
Materyalleri
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Hakkı Kalyoncu
Selçuk Üniversitesi
96Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. A. Kadir
Halkman
Ankara Üniversitesi
97Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
98Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
99Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. Semra
Kayaardı
Celal Bayar
Üniversitesi
100Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. Yusuf
Doğruer
Selçuk Üniversitesi
101Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. Z. Dilek
Heparkan
İstanbul Teknik
Üniversitesi
102Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. Zeliha
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
103Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Doç. Dr. Birce TabanAnkara Üniversitesi
104Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Doç. Dr. Muammer
Göncüoğlu
Ankara Üniversitesi
105Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Doç. Dr. Ramazan
Gökçe
Pamukkale
Üniversitesi
106Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Doç. Dr. Serap
Çoşansu Akdemir
Sakarya Üniversitesi
107Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Doç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
108Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. F. Seda
Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi
109Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Yrd. Doç. Dr. Ali
Gücükoğlu
19 Mayıs Üniversitesi
110Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Yrd. Doç. Dr. Emine
Aksan
Mustafa Kemal
Üniversitesi
111Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi
112Gıda Enfeksiyonları
ve İntoksikasyonları
Prof. Dr. Muhittin
Tayfur
Başkent Üniversitesi
113Gıda GüvenliğiProf. Dr. A. Kadir
Halkman
Ankara Üniversitesi
114Gıda GüvenliğiProf. Dr. Ahmet AyarSakarya Üniversitesi
115Gıda GüvenliğiProf. Dr. Aydın VuralDicle Üniversitesi
116Gıda GüvenliğiProf. Dr. Ayhan
Filazi
Ankara Üniversitesi
117Gıda GüvenliğiProf. Dr. Ayla SoyerAnkara Üniversitesi
118Gıda GüvenliğiProf. Dr. Aziz EkşiLefke Avrupa
Üniversitesi
119Gıda GüvenliğiProf. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
120Gıda GüvenliğiProf. Dr. Canan
Karaalp
Ege Üniversitesi
121Gıda GüvenliğiProf. Dr. Celallettin
Koçak
Ankara Üniversitesi
122Gıda GüvenliğiProf. Dr. Enver
Durmuşoğlu
Ege Üniversitesi
123Gıda GüvenliğiProf. Dr. Ferdi TanırÇukurova Üniversitesi
124Gıda GüvenliğiProf. Dr. Ferruh
Erdoğdu
Ankara Üniversitesi
125Gıda GüvenliğiProf. Dr. Ferzan
Lermioğlu Erciyas
Ege Üniversitesi
126Gıda GüvenliğiProf. Dr. Filiz
Özçelik
Ankara Üniversitesi
127Gıda GüvenliğiProf. Dr. Gülden Z.
Omurtag
Marmara Üniversitesi
128Gıda GüvenliğiProf. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
129Gıda GüvenliğiProf. Dr. Hami AlpasODTÜ
130Gıda GüvenliğiProf. Dr. Hilmi OrhanEge Üniversitesi
131Gıda GüvenliğiProf. Dr. Kamile
Nazan Turhan
İzmir Ekonomi
Üniversitesi
132Gıda GüvenliğiProf. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
133Gıda GüvenliğiProf. Dr. Mustafa
Karakaya
Selçuk Üniversitesi
134Gıda GüvenliğiProf. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
135Gıda GüvenliğiProf. Dr. Ömür DündarÇukurova Üniversitesi
136Gıda GüvenliğiProf. Dr. Özge Özgen
Arun
İstanbul Üniversitesi
137Gıda GüvenliğiProf. Dr. Semra
Kayaardı
Celal Bayar
Üniversitesi
138Gıda GüvenliğiProf. Dr. Semra
Şardaş
Marmara Üniversitesi
139Gıda GüvenliğiProf. Dr. Suat UnganAlanya HEP
Üniversitesi
140Gıda GüvenliğiProf. Dr. Uygun AksoyEge Üniversitesi
141Gıda GüvenliğiProf. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
142Gıda GüvenliğiProf. Dr. Yeşim
Elmacı
Ege Üniversitesi
143Gıda GüvenliğiProf. Dr. Yusuf
Doğruer
Selçuk Üniversitesi
144Gıda GüvenliğiProf. Dr. Z. Dilek
Heparkan
İstanbul Teknik
Üniversitesi
145Gıda GüvenliğiProf. Dr. Zeliha
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
146Gıda GüvenliğiDoç. Dr. A. Demet
Karaman
Adnan Menderes
Üniversitesi
147Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Birce TabanAnkara Üniversitesi
148Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Cem
Karagözlü
Ege Üniversitesi
149Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Çetin
Kadakal
Pamukkale
Üniversitesi
150Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Engin ErtanAdnan Menderes
Üniversitesi
151Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Ertan KaraÇukurova Üniversitesi
152Gıda GüvenliğiDoç. Dr. İsmail
Yılmaz
Namık Kemal
Üniversitesi
153Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Muammer
Göncüoğlu
Ankara Üniversitesi
154Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Oğuz GürsoyMehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
155Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Ramazan
Gökçe
Pamukkale
Üniversitesi
156Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Recep KotanAtatürk Üniversitesi
157Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Serap
Çoşansu Akdemir
Sakarya Üniversitesi
158Gıda GüvenliğiDoç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
159Gıda GüvenliğiProf. Dr. F. Seda
Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi
160Gıda GüvenliğiYrd. Doç. Dr. Ali
Gücükoğlu
19 Mayıs Üniversitesi
161Gıda GüvenliğiYrd. Doç. Dr. Çiğdem
Sezer
Kafkas Üniversitesi
162Gıda GüvenliğiYrd. Doç. Dr. İbrahim
Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi
163Gıda GüvenliğiYrd. Doç. Dr. Oğuz
Aydemir
Çankırı Karatekin
Üniversitesi
164Gıda GüvenliğiYrd. Doç. Dr. Yeşim
Soyer
ODTÜ
165Gıda GüvenliğiProf.Dr. R. Şeminur
Topal
Bezmialem
Üniverisitesi
166Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Prof. Dr. Aziz EkşiLefke Avrupa
Üniversitesi
167Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Prof. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
168Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Prof. Dr. Metin
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
169Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Prof. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
170Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Prof. Dr. Yaşar Kemal
Erdem
Hacettepe
Üniversitesi
171Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Doç. Dr. A. Demet
Karaman
Adnan Menderes
Üniversitesi
172Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Doç. Dr. Çetin
Kadakal
Pamukkale
Üniversitesi
173Gıda Hileleri ve
Kanıtlanması
Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
174Gıda KatkılarıProf. Dr. A. Nurşen
Başaran
Hacettepe
Üniversitesi
175Gıda KatkılarıProf. Dr. Ahmet AyarSakarya Üniversitesi
176Gıda KatkılarıProf. Dr. Ayla SoyerAnkara Üniversitesi
177Gıda KatkılarıProf. Dr. Aziz EkşiLefke Avrupa
Üniversitesi
178Gıda KatkılarıProf. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
179Gıda KatkılarıProf. Dr. Celallettin
Koçak
Ankara Üniversitesi
180Gıda KatkılarıProf. Dr. Feramuz
Özdemir
Akdeniz Üniversitesi
181Gıda KatkılarıProf. Dr. Ferzan
Lermioğlu Erciyas
Ege Üniversitesi
182Gıda KatkılarıProf. Dr. Figen
Ertekin
Ege Üniversitesi
183Gıda KatkılarıProf. Dr. Gülden Z.
Omurtag
Marmara Üniversitesi
184Gıda KatkılarıProf. Dr. Hilmi OrhanEge Üniversitesi
185Gıda KatkılarıProf. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
186Gıda KatkılarıProf. Dr. Metin
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
187Gıda KatkılarıProf. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
188Gıda KatkılarıProf. Dr. Semra
Şardaş
Marmara Üniversitesi
189Gıda KatkılarıProf. Dr. Terken
Baydar
Hacettepe
Üniversitesi
190Gıda KatkılarıProf. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
191Gıda KatkılarıProf. Dr. Yeşim
Elmacı
Ege Üniversitesi
192Gıda KatkılarıDoç. Dr. Ayşe GürsoyAnkara Üniversitesi
193Gıda KatkılarıDoç. Dr. İsmail
Yılmaz
Namık Kemal
Üniversitesi
194Gıda KatkılarıDoç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
195Gıda KatkılarıYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
196Gıda KatkılarıProf. Dr. Muhittin
Tayfur
Başkent Üniversitesi
197Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. A. Nurşen
Başaran
Hacettepe
Üniversitesi
198Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Ayhan
Filazi
Ankara Üniversitesi
199Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
200Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Enver
Durmuşoğlu
Ege Üniversitesi
201Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Ferzan
Lermioğlu Erciyas
Ege Üniversitesi
202Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Gülden Z.
Omurtag
Marmara Üniversitesi
203Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Hilmi OrhanEge Üniversitesi
204Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
205Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Mustafa
Karakaya
Selçuk Üniversitesi
206Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
207Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Sabahat
Ozman-Sullivan
19 Mayıs Üniversitesi
208Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Semra
Şardaş
Marmara Üniversitesi
209Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Terken
Baydar
Hacettepe
Üniversitesi
210Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Uygun AksoyEge Üniversitesi
211Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
212Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Yeşim
Elmacı
Ege Üniversitesi
213Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. Zeliha
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
214Gıda
Kontaminasyonları
Doç. Dr. Arzu Çağrı
Mehmetoğlu
Sakarya Üniversitesi
215Gıda
Kontaminasyonları
Doç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
216Gıda
Kontaminasyonları
Prof. Dr. F. Seda
Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi
217Gıda
Kontaminasyonları
Yrd. Doç. Dr. Emine
Aksan
Mustafa Kemal
Üniversitesi
218Gıda
Kontaminasyonları
Yrd. Doç. Dr. İbrahim
Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi
219Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. A. Kadir
Halkman
Ankara Üniversitesi
220Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Aydın VuralDicle Üniversitesi
221Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Filiz
Özçelik
Ankara Üniversitesi
222Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Hami AlpasODTÜ
223Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Kamile
Nazan Turhan
İzmir Ekonomi
Üniversitesi
224Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Özge Özgen
Arun
İstanbul Üniversitesi
225Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Semra
Kayaardı
Celal Bayar
Üniversitesi
226Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Yusuf
Doğruer
Selçuk Üniversitesi
227Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Z. Dilek
Heparkan
İstanbul Teknik
Üniversitesi
228Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. Zeliha
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
229Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Arzu Çağrı
Mehmetoğlu
Sakarya Üniversitesi
230Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Bilal BilginNamık Kemal
Üniversitesi
231Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Birce TabanAnkara Üniversitesi
232Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Cem
Karagözlü
Ege Üniversitesi
233Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. İsmail
Yılmaz
Namık Kemal
Üniversitesi
234Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Muammer
Göncüoğlu
Ankara Üniversitesi
235Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Oğuz GürsoyMehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
236Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Serap
Çoşansu Akdemir
Sakarya Üniversitesi
237Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Sevim AlanAnadolu Üniversitesi
238Gıda MikrobiyolojisiDoç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
239Gıda MikrobiyolojisiProf. Dr. F. Seda
Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi
240Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. Ali
Gücükoğlu
19 Mayıs Üniversitesi
241Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. Asya
Çetinkaya
Kafkas Üniversitesi
242Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
243Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. Çiğdem
Sezer
Kafkas Üniversitesi
244Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. Emine
Aksan
Mustafa Kemal
Üniversitesi
245Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. İbrahim
Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi
246Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. Oğuz
Aydemir
Çankırı Karatekin
Üniversitesi
247Gıda MikrobiyolojisiYrd. Doç. Dr. Yeşim
Soyer
ODTÜ
248Gıda MikrobiyolojisiProf.Dr. R. Şeminur
Topal
Bezmialem
Üniversitesi
249Gıda ProsesleriProf. Dr. Alev
Bayındırlı
ODTÜ
250Gıda ProsesleriProf. Dr. Ayla SoyerAnkara Üniversitesi
251Gıda ProsesleriProf. Dr. Aziz EkşiLefke Avrupa
Üniversitesi
252Gıda ProsesleriProf. Dr. Feramuz
Özdemir
Akdeniz Üniversitesi
253Gıda ProsesleriProf. Dr. Ferruh
Erdoğdu
Ankara Üniversitesi
254Gıda ProsesleriProf. Dr. Figen
Ertekin
Ege Üniversitesi
255Gıda ProsesleriProf. Dr. Filiz
Özçelik
Ankara Üniversitesi
256Gıda ProsesleriProf. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
257Gıda ProsesleriProf. Dr. Hami AlpasODTÜ
258Gıda ProsesleriProf. Dr. Kamile
Nazan Turhan
İzmir Ekonomi
Üniversitesi
259Gıda ProsesleriProf. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
260Gıda ProsesleriProf. Dr. Meral Kılıç
Akyılmaz
İstanbul Teknik
Üniversitesi
261Gıda ProsesleriProf. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
262Gıda ProsesleriProf. Dr. Semra
Kayaardı
Celal Bayar
Üniversitesi
263Gıda ProsesleriProf. Dr. Suat UnganAlanya HEP
Üniversitesi
264Gıda ProsesleriProf. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
265Gıda ProsesleriProf. Dr. Yaşar Kemal
Erdem
Hacettepe
Üniversitesi
266Gıda ProsesleriProf. Dr. Yekta
Göksungur
Ege Üniversitesi
267Gıda ProsesleriDoç. Dr. Bilal BilginNamık Kemal
Üniversitesi
268Gıda ProsesleriDoç. Dr. Cem
Karagözlü
Ege Üniversitesi
269Gıda ProsesleriDoç. Dr. Engin ErtanAdnan Menderes
Üniversitesi
270Gıda ProsesleriDoç. Dr. Hasan VardinHarran Üniversitesi
271Gıda ProsesleriDoç. Dr. Recep KotanAtatürk Üniversitesi
272Gıda ProsesleriDoç. Dr. Sancar BulutErciyes Üniversitesi
273Gıda ProsesleriDoç. Dr. Yonca
Karagül Yüceer
18 Mart Üniversitesi
274Gıda ProsesleriYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
275Gıda TakviyeleriProf. Dr. İ. İrem
Tatlı Çankaya
Hacettepe
Üniversitesi
276Gıda TakviyeleriProf. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
277Gıda TakviyeleriProf. Dr. Semra
Şardaş
Marmara Üniversitesi
278Gıda TakviyeleriProf. Dr. Terken
Baydar
Hacettepe
Üniversitesi
279Gıda TakviyeleriYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
280Hormonlar ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Ayhan
Filazi
Ankara Üniversitesi
281Hormonlar ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
282Hormonlar ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Emine
Baydan
Ankara Üniversitesi
283Hormonlar ve
Kalıntıları
Prof. Dr. İbrahim
Duman
Ege Üniversitesi
284Hormonlar ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Köksal
Demir
Ankara Üniversitesi
285Hormonlar ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Ömür DündarÇukurova Üniversitesi
286Hormonlar ve
Kalıntıları
Doç. Dr. Engin ErtanAdnan Menderes
Üniversitesi
287Kalp Hastalıkları ve
Beslenme
Prof. Dr. Sevinç
Yücecan
Hacettepe
Üniversitesi
288Kanser ve BeslenmeProf. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
289Kanser ve BeslenmeProf. Dr. Z. Dilek
Heparkan
İstanbul Teknik
Üniversitesi
290Kanser ve BeslenmeYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
291Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. A. Nurşen
Başaran
Hacettepe
Üniversitesi
292Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
293Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Emine
Baydan
Ankara Üniversitesi
294Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Gülden Z.
Omurtag
Marmara Üniversitesi
295Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
296Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Pervin
Kınay Teksür
Ege Üniversitesi
297Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Terken
Baydar
Hacettepe
Üniversitesi
298Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Türkan
Yurdun
Marmara Üniversitesi
299Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Z. Dilek
Heparkan
İstanbul Teknik
Üniversitesi
300Küfler ve
Mikrotoksinler
Doç. Dr. Recep KotanAtatürk Üniversitesi
301Küfler ve
Mikrotoksinler
Doç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
302Küfler ve
Mikrotoksinler
Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
303Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof. Dr. Muhittin
Tayfur
Başkent Üniversitesi
304Küfler ve
Mikrotoksinler
Prof.Dr. R. Şeminur
Topal
Bezmialem
Üniversitesi
305Metabolizma
Hastalıkları ve Beslenme
Prof. Dr. Semra
Şardaş
Marmara Üniversitesi
306Metabolizma
Hastalıkları ve Beslenme
Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
307Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Alev
Bayındırlı
ODTÜ
308Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Aziz EkşiLefke Avrupa
Üniversitesi
309Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Feramuz
Özdemir
Akdeniz Üniversitesi
310Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
311Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. İbrahim
Duman
Ege Üniversitesi
312Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. İhsan
Karabulut
İnönü Üniversitesi
313Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Köksal
Demir
Ankara Üniversitesi
314Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
315Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Muharrem
Özcan
19 Mayıs Üniversitesi
316Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Neşet
Arslan
Ankara Üniversitesi
317Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
318Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Ömür DündarÇukurova Üniversitesi
319Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Suat UnganAlanya HEP
Üniversitesi
320Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Uygun AksoyEge Üniversitesi
321Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
322Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Zehra GülerMustafa Kemal
Üniversitesi
323Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Zeynep
Yoldaş
Ege Üniversitesi
324Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Doç. Dr. Çetin
Kadakal
Pamukkale
Üniversitesi
325Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Doç. Dr. Esra
Çapanoğlu Güven
İstanbul Teknik
Üniversitesi
326Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Doç. Dr. Hasan VardinHarran Üniversitesi
327Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. Asya
Çetinkaya
Kafkas Üniversitesi
328Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
329Meyve-Sebze ve Türevi
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. Hakan
Başak
Ahi Evren
Üniversitesi
330NanoteknolojiProf. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
331Obezite ve BeslenmeProf. Dr. Ferdi TanırÇukurova Üniversitesi
332Obezite ve BeslenmeProf. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
333Obezite ve BeslenmeProf. Dr. Sevinç
Yücecan
Hacettepe
Üniversitesi
334Obezite ve BeslenmeDoç. Dr. Sancar BulutErciyes Üniversitesi
335Obezite ve BeslenmeYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
336Organik Tarım ve
Gıdalar
Prof. Dr. Emine
Baydan
Ankara Üniversitesi
337Organik Tarım ve
Gıdalar
Prof. Dr. Uygun AksoyEge Üniversitesi
338Organik Tarım ve
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. Hakan
Başak
Ahi Evren
Üniversitesi
339Patojen BakterilerProf. Dr. A. Kadir
Halkman
Ankara Üniversitesi
340Patojen BakterilerProf. Dr. Emine
Baydan
Ankara Üniversitesi
341Patojen BakterilerProf. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
342Patojen BakterilerProf. Dr. Hami AlpasODTÜ
343Patojen BakterilerProf. Dr. Özge Özgen
Arun
İstanbul Üniversitesi
344Patojen BakterilerProf. Dr. Yusuf
Doğruer
Selçuk Üniversitesi
345Patojen BakterilerProf. Dr. Zeliha
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
346Patojen BakterilerDoç. Dr. Arzu Çağrı
Mehmetoğlu
Sakarya Üniversitesi
347Patojen BakterilerDoç. Dr. Birce TabanAnkara Üniversitesi
348Patojen BakterilerDoç. Dr. Muammer
Göncüoğlu
Ankara Üniversitesi
349Patojen BakterilerDoç. Dr. Serap
Çoşansu Akdemir
Sakarya Üniversitesi
350Patojen BakterilerDoç. Dr. Yeliz
Yıldırım
Erciyes Üniversitesi
351Patojen BakterilerProf. Dr. F. Seda
Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi
352Patojen BakterilerYrd. Doç. Dr. Ali
Gücükoğlu
19 Mayıs Üniversitesi
353Patojen BakterilerYrd. Doç. Dr. Emine
Aksan
Mustafa Kemal
Üniversitesi
354Patojen BakterilerYrd. Doç. Dr. İbrahim
Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi
355Patojen BakterilerYrd. Doç. Dr. Oktay
Erdoğan
Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi
356Patojen BakterilerYrd. Doç. Dr. Yeşim
Soyer
ODTÜ
357Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Ayhan
Filazi
Ankara Üniversitesi
358Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Bekir BükünDicle Üniversitesi
359Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Bensu
Karahalil
Gazi Üniversitesi
360Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Enver
Durmuşoğlu
Ege Üniversitesi
361Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Ferdi TanırÇukurova Üniversitesi
362Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Hilmi OrhanEge Üniversitesi
363Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. İbrahim
Duman
Ege Üniversitesi
364Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. M. Nedim
Doğan
Adnan Menderes
Üniversitesi
365Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Ömür DündarÇukurova Üniversitesi
366Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Pervin
Kınay Teksür
Ege Üniversitesi
367Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Sabahat
Ozman-Sullivan
19 Mayıs Üniversitesi
368Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Türkan
Yurdun
Marmara Üniversitesi
369Pestisitler ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
370Pestisitler ve
Kalıntıları
Doç. Dr. Recep KotanAtatürk Üniversitesi
371Pestisitler ve
Kalıntıları
Yrd. Doç. Dr. Ali
Güncan
Ordu Üniversitesi
372Pestisitler ve
Kalıntıları
Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
373Pestisitler ve
Kalıntıları
Yrd. Doç. Dr. Oktay
Erdoğan
Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi
374Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. F. Seda
Bilir Ormancı
Ankara Üniversitesi
375Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Ahmet AyarSakarya Üniversitesi
376Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Asuman
Gürsel
Ankara Üniversitesi
377Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Barbaros
Özer
Ankara Üniversitesi
378Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Celallettin
Koçak
Ankara Üniversitesi
379Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Ferzan
Lermioğlu Erciyas
Ege Üniversitesi
380Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Meral Kılıç
Akyılmaz
İstanbul Teknik
Üniversitesi
381Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Metin
Yıldırım
Niğde Üniversitesi
382Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Nevzat
Artık
Ankara Üniversitesi
383Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Suat UnganAlanya HEP
Üniversitesi
384Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Yaşar Kemal
Erdem
Hacettepe
Üniversitesi
385Süt ve Türevi GıdalarProf. Dr. Zehra GülerMustafa Kemal
Üniversitesi
386Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. A. Demet
Karaman
Adnan Menderes
Üniversitesi
387Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. Ayşe GürsoyAnkara Üniversitesi
388Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. Bilal BilginNamık Kemal
Üniversitesi
389Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. Cem
Karagözlü
Ege Üniversitesi
390Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. Ebru ŞenelAnkara Üniversitesi
391Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. Harun
Kesenkaş
Ege Üniversitesi
392Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. Oğuz GürsoyMehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
393Süt ve Türevi GıdalarDoç. Dr. Yonca
Karagül Yüceer
18 Mart Üniversitesi
394Süt ve Türevi GıdalarYrd. Doç. Dr. Asya
Çetinkaya
Kafkas Üniversitesi
395Süt ve Türevi GıdalarYrd. Doç. Dr. Çiğdem
Sezer
Kafkas Üniversitesi
396Süt ve Türevi GıdalarYrd. Doç. Dr. Oğuz
Aydemir
Çankırı Karatekin
Üniversitesi
397Süt ve Türevi GıdalarProf.Dr. R. Şeminur
Topal
Bezmialem
Üniversitesi
398Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Dilek Sivri
Özay
Hacettepe
Üniversitesi
399Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
400Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Nuri YılmazOrdu Üniversitesi
401Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Prof. Dr. Vural
Gökmen
Hacettepe
Üniversitesi
402Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Doç. Dr. Sancar BulutErciyes Üniversitesi
403Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. Ali
Yıldırım
Harran Üniversitesi
404Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
405Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. İsmail
Sezer
19 Mayıs Üniversitesi
406Tahıl ve Un Türevi
Gıdalar
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
Kürşat Demir
Konya Üniversitesi
407Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
Prof. Dr. Ayşegül
Köroğlu
Ankara Üniversitesi
408Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
Prof. Dr. Neşet
Arslan
Ankara Üniversitesi
409Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler
Doç. Dr. Abdulhabip
Özel
Harran Üniversitesi
410Veteriner İlaçları ve
Kalıntıları
Prof. Dr. A. Nurşen
Başaran
Hacettepe
Üniversitesi
411Veteriner İlaçları ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Ayhan
Filazi
Ankara Üniversitesi
412Veteriner İlaçları ve
Kalıntıları
Prof. Dr. Emine
Baydan
Ankara Üniversitesi
413Yemeklik YağlarProf. Dr. A. Canan
Sağlam
Namık Kemal
Üniversitesi
414Yemeklik YağlarProf. Dr. Aziz TekinAnkara Üniversitesi
415Yemeklik YağlarProf. Dr. Banu Özenİzmir İleri Teknoloji
Enstitüsü
416Yemeklik YağlarProf. Dr. Dilek Sivri
Özay
Hacettepe
Üniversitesi
417Yemeklik YağlarProf. Dr. Emin Yılmaz18 Mart Üniversitesi
418Yemeklik YağlarProf. Dr. İhsan
Karabulut
İnönü Üniversitesi
419Yemeklik YağlarProf. Dr. Mehmet
Alpaslan
İnönü Üniversitesi
420Yemeklik YağlarProf. Dr. Necmi İşlerMustafa Kemal
Üniversitesi
421Yemeklik YağlarProf. Dr. Sevinç
Yücecan
Hacettepe
Üniversitesi
422Yemeklik YağlarProf. Dr. Suat UnganAlanya HEP
Üniversitesi
423Yemeklik YağlarYrd. Doç. Dr. Barçın
Karakaş
Akdeniz Üniversitesi
424Yemeklik YağlarYrd. Doç. Dr. Hakan
Erinç
Niğde Üniversitesi
425Yumurta KalitesiDoç. Dr. Ahmet
Şekeroğlu
Niğde Üniversitesi
426Zoonotik HastalıklarYrd. Doç. Dr. İbrahim
Yıldırım
Akdeniz Üniversitesi
427Zoonotik HastalıklarProf. Dr. Aydın VuralDicle Üniversitesi
428Zoonotik HastalıklarProf. Dr. Ferdi TanırÇukurova Üniversitesi
429Zoonotik HastalıklarProf. Dr. Gürbüz
Güneş
İstanbul Teknik
Üniversitesi
430Zoonotik HastalıklarDoç. Dr. Ertan KaraÇukurova Üniversitesi
431Zoonotik HastalıklarDoç. Dr. Muammer
Göncüoğlu
Ankara Üniversitesi

Close