ISO Gıda Bileşenlerinin Doğal Kabul Edilme Kriterleri

ISO Gıda Bileşenlerinin Doğal Kabul Edilme Kriterleri

Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO, gıda bileşenlerinin doğal kabul edilebilmesi kriterlerin tanımlandığı taslak uluslararası standardo oylayarak kabul etti. FDE ISO bünyesinde bir bağlantı kuruluşu statüsünde olduğu için oy veremedi, ancak konuyla ilgili görüşleri ISO Sekreterliği'ne ulaştırdı. Devamında, 5-6 Ekim'de görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı yapılacak. Yeniden bir taslak oylaması yapılıp yapılmayacağı ya da taslağın son hali olarak çalışmalara devam edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Verilecek karar şu anda görüşleri değerlendiren ISO Sekreterliği'ne bağlı. FDE görüşleri, birleştirilmiş görüşler eklidir. [gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/09/ISO-TC34-WG18_N0062_Result_of_voting_-_ISO_DIS_19567_-_1st_d.pdf"] [gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/09/FCPINGR08716E_Annex2.docx"]

Close