ISIC Bazında Dış Ticaret Verileri

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye Gıda ve İçecek Sektörü ISIC REV-4 Sınıflaması bazında Dış Ticaret Verileri.

agrimetre

Close