İngiltere’nin İthalatı

5

2015’te 629 milyar dolar ithalat değeri ile dünyada ABD, Çin ve Almanya’nın ardından en çok ithalat yapan 4ncü ülke konumundaki İngiltere, bu ithalatın sadece %1,8’ini Türkiye’den gerçekleştirmiştir. İthalatının ezici bir çoğunluğunu AB’nin kalan 27 ülkesinden yapan İngiltere’nin Gümrük Birliği çerçevesinde AB ve Türkiye’den yaptığı ithalat, toplam ithalatının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Close