İngiltere’nin İhracatı

3

629 milyar dolar ithalatına rağmen 2015’te 466 milyar dolar ihracat yapan İngiltere’nin en büyük pazarı yine AB ülkeleri olmuş, ancak ithalatındaki %74’lük orana karşın ihracatında AB’nin oranı %44 seviyelerinde kalmıştır. Türkiye İngiltere’nin ihracatında sadece %1,2 pay almış, ihracat yapısında ABD, Çin ve diğer ülkelerin ithalata kıyasla yüksek oranları, ihracattaki pazar çeşitliliğine dikkat çekmektedir.

4

Close