Projenin Adı

Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler

 

Projenin Sahibi

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu

 

Projenin Ortakları

 

Proje Uygulama Tarihi

01.02.2021-01.02.2022

 

Projenin Hedef Grupları

 • Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu’na üye derneklerin kadın çalışanları
 • TGDF’nin üye derneklerine üye firmalarda kadın yöneticiler

 

Güçlü Kadın Liderler Projesi Uygulama Ekibi

 • İlknur Menlik Yükselir
 • Nebahat Çakar
 • Tuğba Eracar

 

Güçlü Kadın Liderler Projesi Seçici Kurul

 • Rint Akyüz – TGDF
 • Kürşat Abidin Apan – TGDF
 • Ebru Şenel Erim – TGDF
 • Tülay Aktan – GİSDER
 • Özen Altıparmak – BALDER
 • Muharrem Doğan – ORGÜDER
 • Abdülkadir Külahçıoğlu – TMSD

 

Projenin Amacı

Türkiye’de Gıda sektöründeki kadınların yönetim kadrolarında yetkinliklerini geliştirmek ve kariyer yolunda destekleme projesidir.

 

Toplumsal Sorunların Çözümünde Önemli Bir Destek Grubu:

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) halkın yararına çalışan ve bu yönde kamuoyu oluşturan, kar amacı gütmeyen, demokratik bir işleyişe sahip, bürokratik donanımdan uzak ve belirli toplumsal hedeflere ulaşmak amacıyla gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmeler olarak tanımlanmaktadır (İlter, 2009: 16).

STK’ların en önemli rolü, ulusal alanda ülkenin toplumsal ve ekonomik sorunlarının farkında olarak, bu sorunların çözümü ve ülkenin demokratikleşmesi yolunda çaba harcamak; uluslararası alanda ise ülkenin tanıtımına ve olumlu imajına katkıda bulunmaktır.

Bunu yaparken STK’lar en büyük desteği, halktan yani gönüllülerinden almaktadırlar. Bu desteğin istenen düzeyde olabilmesi için STK’ların öncelikle kendi iç işleyişlerinde katılımcı demokrasi ilkelerini hayata geçirmeleri gerekmektedir. Ancak demokratik ilkeleri uygulayan STK’lar, üye ve gönüllü katılımını engelleyen katı bürokratik yapıdan, dikey ilişki ağlarından kurtulabilirler. Ülkemizdeki duruma baktığımızda gönüllü katılımının zayıf kalma sebepleri arasında STK’ların gönüllü yönetimindeki eksikleri görülmektedir. Ancak diğer yandan bu sorunun tek sorumlusu STK’lardır demek yeterince doğru bir tespit olmayabilir.  Ülkemizde hemen her yaş ve statüden kişi, sivil topluma karşı ilgisiz bir duruş sergilemektedir. Kısacası hem STK’ların hem de halkın demokratik kültürü özümsemesi, bu sorunun ortadan kalkması için öncelikle aktif vatandaşlığa geçişte çift yönlü çalışmalar gerekmektedir.

TGDF üyelerinin yönetim kadrolarında bulunan kadın yöneticileri desteklemek üzere hazırlanmış bir projedir.

Türkiye genelinde Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu bünyesinde bulunan üyelerinin yönetim kadrolarında bulunan kadınlara yönelik "Gıda Sektöründe Kadın Liderler" projesini hayata geçirerek, kadınların iş hayatında liderlik becerilerinin gıda alanındaki sektörel öncelikler ve koçluk eğitimleriyle desteklenerek, iş hayatında yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.

 

Proje Hedefleri

 • Gıda sektöründe yönetim kadrolarındaki kadınların Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Gelişmeye İlişkin Global Hedefler konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
 • Kadınların liderlik becerilerinin geliştirilmesi,
 • Sektörde, ekonomide ve toplumda karar alma mekanizmalarının daha dengeli cinsiyet dağılımına sahip olması adına farkındalık arttırıcı materyallerin hazırlanmasıdır.
 • Özel sektörde yönetici konumlarındaki kadın sayısının artırılması için sektörel paydaş toplantıları yapılacaktır.
 • Kadınların ekonomik, sosyal ve politik ağlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
 • Sürdürülebilir tüketim eğilimlerinin ve yeşil büyümenin oluşturulmasında kadınların öncülüğünde desteklenmesi sağlanacaktır.
 • Mevcut verilere ve ampirik çalışmalara dayalı bir izleme mekanizması geliştirmek için G20’nin ilgili göstergelerini kullanarak bir karne geliştirilecektir.

Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü mali desteğiyle yürütülmektedir.

Close