FDE CAP Anketi Görüşleri

FDE CAP Anketi Görüşleri

Avrupa Komisyonu Ortak Tarım Politikasının (CAP) modernleştirilmesi ve sadeleştirilmesi konusunda açık bir müzakeresi başlatmıştı. Müzakereye şimdiye kadar 26 binden fazla görüş geldi. FDE'nin ankete verdiği görüşler ve CAP'ın modernleştirilmesi ve basitleştirilmesi konusundaki öncelikleri üyelerle paylaşıldı.[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2017/04/COMPAGPO02217E_Annex3.docx"][gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2017/04/COMPAGPO02217E_Annex4.docx"]

Close