Etiketleme Yönetmeliği Kılavuz Çalışması Ankara'da yapıldı

Etiketleme Yönetmeliği Kılavuz Çalışması Ankara'da yapıldı

Etiketleme Yönetmeliği Kılavuz Çalışması Ankara’da yapıldı

26 üye derneği ile güvenli gıda tüketimi için tüketici bilincinin artmaya yönelik çalışmalara aktif olarak destek veren TGDF, yürürlüğe giren son düzenlemelere ilişkin çalışma toplantısı düzenledi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıdaların güvenli tüketimi konusunda büyük önem taşıyan gıda etiketleri konusundaki mevzuatı yeniden düzenledi. Bu kapsamda Gıda Etiketleme Yönetmeliği ikiye ayrılarak, Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği 26 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren yeni yönetmeliklerin uygulama kılavuzu çalışma toplantısı TGDF ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan TGDF Genel Sekreteri İlknur MENLİK , "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın gıda etiketleme ile beslenme ve sağlık beyanları konusundaki son mevzuat düzenlemelerine de, daha hazırlık aşamasında aktif olarak katılarak destek verdik. Bu düzenlemeler yerinde ve doğrudur. Ancak mevzuat düzenlemesi yapmak her şeyi çözmüyor. Tüketicilerimiz de kendi sağlıkları için ambalajlı gıdaları tüketmeye özen göstermeli, gıda etiketlerini okumayı bir alışkanlık haline getirmelidir. Düzenlemeler, ancak bu sayede istenen faydayı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz da konuşmasında Bakanlık olarak önceliklerinin tüketici olduğunu, gıda etiketlerinin tüketiciler açısından önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmesi gerektiğini bu nedenle düzenlemelerde tüketicinin en kolay anlayacağı şekilde ilerlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Close