Brexit

İngiltere’nin Brexit kararı tüm dünyada soğuk duş etkisi yarattı. Global ekonominin de gündeminde geniş yer tutan referandum sonuçlarından Türk Ekonomisinin nasıl etkileneceği tartışma konusu. “Brexit” ‘in piyasalara etkilerinden, mevcut durum ve olası yansımalar ile Türkiye’ye ve “Gıda

Sektörüne” etkilerine kadar tüm sorularınızın cevaplarını aşağıdaki yazıda bulabilirsiniz.

İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden çıkması anlamına gelen güncel ve popüler piyasa deyimi Brexit, Britain ve Exit kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur.

“Exit” kelimesi aynı kapsamda ilk defa Yunanistan’ın AB’den çıkışı için 2010 yılında Grexit olarak kullanılmıştır. İngiltere’de ise 1975’te yapılan ilk Brexit oylaması, o zamanki adıyla ‘Avrupa Ekonomik Topluluğu’nda kalma yönünde
%67,2 oranında sonuçlanmıştır. David Cameron, 2015 seçimleri vaadi olarak 2017’den önce AB’den ayrılmak veya kalmak için bir referandum yapacağını vaat etmiş, 2016 Şubat ayında referandumun Haziran ayında olacağını
açıklamıştır.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda halkın %51,9’unun AB’den ayrılma Bretix yönünde oy kullandığı kritik referandum sonucuyla birlikte, Şubat ayından bu yana İngiltere’nin AB’de kalması için kampanya yürüten İngiltere Başbakanı David Cameron istifa kararı aldığını açıkladı.

Araştırma sektörünün lider kuruluşlarından BAREM’in, global ortağı WIN/Gallup International ile birlikte gerçekleştirdiği, dünya liderlerine bakışı ortaya koyan araştırmaya göre, Cameron’un AB ülkelerindeki popülaritesi %44 oranında, ancak referandumda oy kullanan ve Cameron’un isteğinin aksi sonuç alınan Birleşik Krallık’ta Cameron hakkında olumsuz görüş bildirenler olumlulardan 7 puan daha fazla. İngilizlerin kendi liderleri David Cameron hakkında olumsuz görüş bildirmiş olmaları (%-7) referandum sonucu ile paralellik gösteriyor.

2

Türkler’de Cameron’a Karşı Olumsuz

BAREM’in araştırma kapsamında Türkiye’den 1.028 kişi ile yaptığı görüşmeler
de, Türkiye’de dünya liderlerine bakışın genellikle olumsuz olduğunu ortaya
koydu. Türkiye’de Cameron ile ilgili olumlu algıya sahip olanların oranı %32
iken, olumsuz algıya sahip olanların oranı %36.

Close