Birleşmiş Milletler Üst Düzey Paneli Beslenme Raporu

Birleşmiş Milletler Üst Düzey Paneli Beslenme Raporu

Birleşmiş Milletler Gıda Güvencesi ve Beslenme Üst Düzey Uzman Paneli, Beslenme ve Gıda Sistemleri rapor taslağını görüşe açtı. Raporun amacı gıda sistemlerinin beslenme davranışları üzerine etkisi ve bunun sonuçlarının analiz edilmesi olarak açıklandı. Tüketici ve sürdürülebilirlik odaklı rapor etkili politika ve programların önünü açmayı amaçlıyor. [gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/HLPE-Nutrition-and-Food-Systems_Draft-V0-24_October_2016.pdf"]

Close