“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

“Başkanların Gözüyle”

Meşrubatçılar Derneği (MEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra İren:

“Meşrubat sektöründe önemli konu başlıkları”

1994 yılında ülkemizde meşrubat sektörünün gelişmesi, büyümesi ve ülke ekonomisine katkısının artırılması amacıyla kurulan Meşrubatçılar Derneği (MEDER), ülkemizdeki ulusal ve uluslararası sermayeli üreticileri bir araya getirerek önemli işlere imza atmaktadır.

MEDER, kalite ve rekabet gücünü artıracak, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ortamın geliştirilmesini hedefleyerek; “Kalite” “Sürdürülebilirlik”, “Gıda Güvenliği” ve “Ekonomik Fayda” konularına yoğunlaşıp çalışmalarını çözüm odaklı bakış açısıyla sürdürmektedir.

Meşrubatçılar Derneği olarak üyelerimizin yaratmış olduğu istihdam ve geniş bir ekosisteme sundukları katkıyla ülkemizin büyümesine önemli destek sunmaktayız. Sürdürülebilirlik alanında yapmış olduğumuz yatırımlarla çevresel sürdürülebilirlik başta olmak üzere ülkemizin geleceği için olumlu etki yaratmaya devam etmekteyiz.

Sıfır Atık Projesiyle Temiz Bir Gelecek

Meşrubat sektörünün en önemli konularının başında depozito, geri dönüştürülmüş PET (R-PET) kullanımı, etiket okuryazarlığı gelmektedir. Bu konular özelinde ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşlarımızla yakın çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Çevresel sürdürülebilirlik derneğimizin üyelerinin öncelikleri arasındadır. Bu bağlamda 2017 yılından bu yana başarıyla uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi’ne dernek olarak destek vermekte, mevzuatla belirlenen zorunluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Yine meşrubat sektörü olarak öncü uygulamalarımızla ambalajlarımızda geri dönüştürülmüş PET (R-PET) kullanımını artırıyor, çevresel etkimizi azaltıyoruz. Kaynağında ayrıştırılarak atıkların toplanması ve ambalaj atıkların geri dönüşüme kazandırılarak tekrar ekonomiye kazandırılması döngüsel ekonomiye ulaşmak için vazgeçilmez bir unsurdur. MEDER olarak, döngüsel ekonominin ülkemizdeki tesisi için yapılan tüm çalışmalara katkı veriyor bu hedefe ulaşmak için sorumluluk alıyoruz.

Depozito İade Sistemi

Ülkemizde hayata geçirilecek Depozito İade Sistemi’nin döngüsel ekonomi hedefine ulaşılması adına önemli bir adım olduğunu düşünüyor, 2019 yılından bu yana yapılan altyapı çalışmalarına MEDER olarak katkı sağlıyoruz. Kızılcahamam’da yapılan pilot bölge çalışmasıyla yoğun ilgi gören ve başarıyla devam eden Depozito Yönetim Sistemi 2025'te Türkiye genelinde zorunlu olacak. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk etapta yılda 25 milyara yakın ambalajın geri dönüşüme kazandırılması planlanırken, ciddi bir tasarruf sağlanması hedefleniyor. İthal edilen hammaddelerin yeniden üretimde kullanılmasıyla, üretime ve istihdama katkı sunulması da diğer hedefler arasında. MEDER olarak başta Türkiye Çevre Ajansı ve TOBB olmak üzere sistemin kurgulanması yönünde tüm taraflarla yakın olarak çalışmakta, üyelerimizin yurt dışı deneyimlerini paylaşarak, ülkemizin şartlarına uygun, tüketicilerin sahiplendiği etkin bir depozito iade sisteminin kurulması için sorumlu üreticiler olarak üzerimize düşeni yapmaktayız. Temennimiz, üreticiler, perakende, yeme-içme sektörü ve elbette ki tüketicilerin sahiplendiği etkin bir Depozito İade Sistemi’nin ülkemizde tesis edilmesi ve diğer ülkelere de örnek teşkil etmesidir.

Gıda Okuryazarlığı Eğitim Çalışmaları

Maalesef ki özellikle sosyal medya üzerinden gıda sektöründe bilgi kirliliği ile ilgili artan bir hassasiyet söz konusu, bu nedenle tüketiciler nezdinde gıda ve etiket okuryazarlığını artırmak için bir aksiyon almış durumdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kodeksi Daire Başkanı Sayın Selim Kaplan’ı ziyaretimiz sonrası bir dizi webinar düzenlemeye karar verdik. Gıda Mühendisleri Derneği ve Aile Hekimleri Derneği iş birliğini oluşturarak webinar eğitim serisi başlattık.

Bu webinar eğitim serisiyle gıda mühendisleri ve aile hekimlerine gıda güvenliği, gıdada bilgi kirliliği, rapor okuryazarlığı, etiket okuryazarlığı, risk değerlendirmek ve risk iletişimi gibi konularında bilimsel kanıtların proaktif iletişimini sağlamak ve hedef dinleyici kitlesi üzerinde bu konulardaki bilgi düzeyini artırmak amaçlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde düzenlemeye giderek etiketlerdeki yanıltıcı içerikleri yasakladı. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında üretiminde gıda bileşeni bulunmayıp, aroma verici bulunan gıdalar, etiketinde gerçek gıda görselini kullanamayacak. Geçiş sürecinde yine sektör olarak gerekli değişiklikleri uygulamaya geçireceğiz.

MEDER olarak kalitemizi ve rekabet gücümüzü her geçen gün büyüterek, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ortamın geliştirilmesine katkı sağlayarak, önümüzdeki dönemde de ülkemize katkılarımızı artıracak, sürdürülebilir üretim anlayışıyla faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.

Close