Avrupa Komisyonu Sürdürülebilirlik Tebliği

Avrupa Komisyonu Sürdürülebilirlik Tebliği

Avrupa Komisyonu 22 Kasım tarihli toplantısında "Avrupa'nın sürdürülebilir geleceği için adımlar: Avrupa sürdürülebilirlik hareketi" başlıklı bir tebliği onayladı. Tebliğ AB ve üye ülkeler için Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin benimsenmesine yönelik bir çerçeve ortaya koymayı amaçlıyor. Bu bağlamda tüm AB politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri dikkate alınarak yönlendirilmesi, mevcut ve yeni politikaların, sürdürülebilir kalkınmanın üç ayağı olan sosyal, ekonomik ve çevresel konular dikkate almasının sağlanması, 2030 takvimi yönündeki ilerlemelerin düzenli olarak raporlanması gibi eylemler öngörülüyor.[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/11/communication-next-steps-sustainable-europe-20161122_en-1.pdf"]

Close