2020 Yılı 2. Dönem GEKAP değerlendirildi!

2020 Yılı 2. Dönem GEKAP değerlendirildi!

2020 Yılı 2. Dönem GEKAP değerlendirildi!

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından düzenlenen Webinar'da, 2020 Yılı 2. Dönem GEKAP Beyanı öncesi hatırlatmalar ve önemli hususlar konuşuldu. 

Moderatörlüğünü TGDF Hukuk ve Mali İşler Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Aktan'ın yaptığı Webinar'da, konuşmacı olarak Üç Kalem Yeminli Mali Müşavirlik'ten Nihat Ceylan ve Ferhat Demirkıran konuşma ve sunum yaptı.

Açılış konuşmasını yapan Tülay Aktan, GEKAP'ın gıda ve içecek sektörü açısından önemli değişiklikler getirdiğini söyledi, zaman zaman karmaşık bir süreç olabilen GEKAP konusunda üreticilerin farklı Bakanlıklar nezdindeki yasal yükümlülüklerini bilmesinin ve aklındaki sorulara cevap bulabilmesinin önemine değindi.

Açılış konuşmasının ardından Nihat Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı perspektifiyle mevzuatı değerlendirirken, Ferhat Demirkıran ise Maliye Bakanlığı kapsamında gıda ve içecek sektörünün yükümlülüklerini anlattı. Her iki konuşmacı da kapsamlı sunumlar yaptı.

Nihat Ceylan: GEKAP, uygulayıcılar için önemli bir mükellefiyet

Hem kamuda hem özel sektörde yaşadığı deneyimlerinden söz eden Nihat Ceylan, Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasının mevzuatçılarıni uygulayıcıların ve mali işlerden sorumlu profesyoneller için adeta "yeni bir çocuk olduğunu" söyledi. Her uygulama ile yeni mükellefiyetler yüklendiğini söyleyen Ceylan, GEKAP'ın çok önemli olduğunu, uygulamada zaman geçtikçe etkisinin daha fazla anlaşılacağını ve hissedileceğini aktardı.

Hazırladığı sunumu yapan Ceylan, GEKAP Mevzuatı'nın kronolojisini, kanunun nasıl okunması gerektiğini  ve kapsamını anlattı, yasal çerçeveyi özetledi. GEKAP uygulamasındaki tutarları da değerlendiren Ceylan, istisnai hallerle ilgili de bilgiler paylaştı.

Ferhat Demirkıran: Her ambalaj için yükümlülük yok

GEKAP Beyannamesinin vergisel bölümleri hakkında katılımcılara bilgi veren Demirkıran, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili yayınladığı tebliğlerden söz etti.

Hazırladığı sunumu yapan Ceylan, GEKAP Beyannamesini vermekle kimlerin yükümlü olduğunu, geri ödeme sürelerini, iade durumunda önceden yapılan ödemelerle ilgili mahsuplaşma konularını anlattı. GEKAP'ın mali tarafıyla ilgili diğer birçok konuya da değinen Demirkıran, 2021 ve takip eden yıllardaki 3 aylık beyan dönemlerinin nasıl belirlendiğini aktardı, yükümlülük getirmeyen ambalajları sıraladı.

Sunumlardan sonra Soru & Cevap bölümüne geçildi. Çok sayıda sektör temsilcisinin katılım ve ilgi gösterdiği programda, GEKAP konusunda birçok farklı soru, konuşmacılara yöneltildi. Program sektör profesyonellerinin kafasındaki birçok soruya yanıt bulmanın yanı sıra, henüz yeni sayılabilecek GEKAP uygulaması konusunda merak edilen hususlar olduğunu gösterdi.

Webinar’ın tamamını Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Close