Daily Archives: 25 Ekim 2016

TGDF, Türk İran Tarımsal İş Forumu toplantısına katıldı

TGDF, Türk İran Tarımsal İş Forumu toplantısına katıldı

Tarım ve gıda ihracatını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ilki Ağustos ayında Gürcistan’la gerçekleştirilen Tarımsal İş Forumu’nun ikincisi, Ankara’da İran ile düzenlendi. Türkiye-İran Tarımsal İş Forumu’nun açıl ...

JRC Gıda Sahteciliği ve Özgünlüğü Aylık Raporu

AB Ortak Araştırma Merkezi JRC, gıda sahteciliği ve özgünlüğü konusunda gelişmeleri derleyerek paydaşların dikkatine sunduğu aylık raporu yayınladı. Rapor hakkında bilgi ve raporun indirilebileceği bağlantılar FDE üyeler ...

2020 Sonrası Tarımsal Zorluklara Bakış Raporu

Kasım ayının 8'inde Avrupa PArlamentosu'nun Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Komitesi tarafından düzenlenecek atölye çalışması öncesi konuyla ilgili hazırlanan rapor üyelerle paylaşıldı. "2020 Sonrası AB'de Tarım Alanında Yaş ...

FDE Ekonomi Bölüm İlerleme Raporu

FDE Ekonomi Bölümü, Ekim 2016 tarihli ilerleme raporunu yayınladı. Raporda Daha İyi İşleyen Gıda Tedarik Zinciri Üst Düzey Forumu, Ortak Tarım Politikası, Tarımsal Ürünlerin Desteklenmesi, Biyoyakıtlar, Yatırım Araçları, ...

Close