Resmi Gıda ve Yem Kontrolleri Yönetmeliği'nde Son Durum

Resmi Gıda ve Yem Kontrolleri Yönetmeliği’nde Son Durum

Hayvan ve Bitki Sağlığı Tavsiye Kurulu 30 Eylül'de toplanarak Resmi Kontroller Yönetmeliği tasarısını gözden geçirdi. FDE, güncel durum belgesini üyeleri ile paylaştı. Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak; ilk yıl hayvan refahı konusunda AB Referans Laboratuvarları ve AB Referans Merkezi kurulacak, ilk 3 yıl içerisinde et denetimleri, sınır denetim noktaları, Ortak Sağlık Giriş Dokümanı (CHED), Resmi Kontroller İçin Bilgi Yönetim Sistemi (IMSOC) devreye girecek, ilk 6 yıl içinde hayvanların nakliyesine ilişkin yönetmelik yürürlüğe girecek. Resmi sertifikaların standart hale getirilmesi, örnek alım kuralları, laboratuvar analizi ve tanılar hakkında yönetmeliklerin uygulamaya girmesi için ise takvim açık bırakıldı.[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/FCPFSM04116E_Annex1.docx"][gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/10/for-circulation_OCR_stakeholders_30_09.pdf"]

Close