EFSA Sağlık Beyanı Başvuru Kılavuz Taslağı

EFSA Sağlık Beyanı Başvuru Kılavuz Taslağı

EFSA ilk olarak 2007 yılında oluşturduğu, 2011 yılında güncellenen "Sağlık Beyanı Başvurularının Hazırlanması ve Sunumu için Bilimsel ve Teknik Kılavuz" dokümanını, geçen zamanda edinilen bilgilere göre yeniden düzenliyor. FDE taslağı üyelerin bilgi ver görüşüne sundu.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (404:Not Found)

Close