Avrupa Komisyonu İklim ve Enerji Yaz Paketi

Avrupa Komisyonu İklim ve Enerji Yaz Paketi

Avrupa Komisyonu AB 2030 İklim ve Enerji Poltikası yönünde önlemleri de içeren yaz dönemi iklim ve enerji paketini açıkladı. Paket 2030'a kadar sera gazı emisyonunun %40 oranında azaltılmasını öngören AB 2030 çerçevesi ve Şubat 2015'te yayınlanan AB 2015 Enerji Birliği tebliği ile uyumlu. Paketteki ana başlıklar bu yöndeki çabaların tüm AB ülkeleri tarafından paylaşımı, tarımsal sera gazları, toprak kullanımı, toprak kullanımındaki değişim, ormancılık ile taşımacılık kaynaklı sera gazlarının azaltılması şeklinde.[gview file="https://www.tgdf.org.tr/wp-content/uploads/2016/07/ENVCLIMATE00716E.docx"]

Close