Tüketici ve İletişim Komisyonu Toplantısı

Tüketici ve İletişim Komisyonu Toplantısı

Tüketici ve İletişim Komisyonu Toplantısı

TGDF Tüketici ve İletişim Komisyonu 2022 yılı ilk toplantısı 4 Mart tarihinde düzenlendi.

Geniş katılımla düzenlenen toplantıda üyelerin Komisyon Kayıt Formunda belirttikleri sorunlar ve konu başlıkları "Tüketici" ve "Üretici" boyutu ile ele alındı.

Zeynep Sungu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; tüketicilerin eksik ya da yanlış bilgi kaynaklarına karşı korunması, ambalajlı gıda hakkında bilinçlendirme, etiket okur yazarlığı, tüketici yaklaşımlarının sektörel bazda analizi gibi konular ön plana çıktı. Konunun üretici boyutunda ise kriz yönetimi, pazar araştırmaları ve iletişimi gibi başlıkların önemi vurgulandı.

"Federasyonun vizyonu çok önemli"

Sungu katılımdan ve fikir paylaşımlarından memnuniyetini dile getirdi. TGDF'nin tüketici ve iletişim konusunda sahip olduğu vizyonun çok önemli olduğunu belirten Sungu, Komisyon olarak beklentilerin altından kalkacaklarını söyledi.

"Komisyon Federasyona ışık tutacak"

Toplantıya bağlanan TGDF Başkanı Demir Şarman da Tüketici ve İletişim Komisyonu'nun gündem belirleyen ve Yönetim Kurulunu yönlendiren bir oluşum olması gerektiğini ifade etti. Şarman Komisyonu büyük misyon yüklediğini, federasyona ışık tutmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Tüketici ve İletişim Komisyonu

Beslenme alışkanlıklarını ve sağlıklı yaşamı iyileştirmek tüm toplumlar için temel sorun olmakla birlikte birçok farklı sosyoekonomik ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir. TGDF, tüketicileri yeterli, dengeli beslenme, ambalajlı gıdalar konusunda ve ürün etiket bilgileri hakkında  bilgilendirmek ve bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. TGDF Tüketici ve İletişim Komisyonu bu hedefe ulaşmak için gerekli strateji, planlama ve çalışmaları koordine etmek üzere çalışmaktadır.

Close