SUSFOOD2 Araştırma Önerileri Çağrısı - Ön Duyuru

SUSFOOD2 Araştırma Önerileri Çağrısı – Ön Duyuru

Türkiye'nin de katılımcıları arasında olduğu SUSFOOD2 oluşumu sürdürülebilir gıda üretim ve tüketimi konusunda araştırma teklifleri için 9 Ocak 2017'de çağrı yapacak. Proje konsorsiyumları şu dört başlıktan birine başvuracak:

  1. Gıda işleme teknolojileri ve ürünlerde inovasyon
  2. Sürdürülebilir gıda sistemlerine katma değer sağlanması, kaynak verimliliğinin artırılarak atıkların azaltılması
  3. Tüktici davranışları ve gıda tercihlerinin anlaşılması
  4. Gıda ürünleri ve gruplarının sürdürülebilirliklerinin değerlendirilebilmesi için metot ve ölçütlerin uyumlaştırılması

Konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı Susfood sayfasına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Close