Önceden Paketlenmemiş Gıdalara Yönelik Ulusal Önlemler

Önceden Paketlenmemiş Gıdalara Yönelik Ulusal Önlemler

Tüketicilere Verilen Gıda Bilgisi’yle ilgili Tüzük (AB) 1169/2011’in 44. Maddesi, Üye Ülkelere, önceden paketlenmeyen gıdalara yönelik etiketleme şartlarını ilgilendiren ulusal önlemler alma yetkisi veriyor.

Bir üyeden gelen talep üzerine, AB Üye Ülkelerinde görüşülen/halihazırda kabul edilmiş ulusal önlemlerin genel bir değerlendirmesi hazırlandı. Tablo şeklindeki genel değerlendirme, bugüne kadar mevcut olan bilgileri kapsıyor.

Üye bir ülkede değerlendirilmekte/halihazırda kabul edilmiş olan herhangi bir ulusal önlemden haberdar olan üyelerin, c.gubbiotti@fooddrinkeurope.eu adresi yoluyla sekreterliği bilgilendirmesi isteniyor. Tablo, üyelerden gelen geri dönüşler ışığında sürekli güncellenecek.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (404:Not Found)
GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (404:Not Found)

Close