Dünya Ticaret Örgütü'ne Yapılan Bildirimler

Dünya Ticaret Örgütü’ne Yapılan Bildirimler

Ülkelerin mevzuatları konusunda Dünya Ticaret Örgütü'ne yaptıkları bildirimler FDE tarafından bir dosyada derlenerek üyeleri ile paylaşıldı. Dosya'da Türkiye'nin bildirdiği mevzuat değişiklikleri de yer alıyor.

GDE Hata: Dosya alımı esnasında hata - eğer gerekliyse hata kontrolünü kapatın (404:Not Found)

Close