TGDF Döngüsel Ekonomi Hedefleri’nde kararlı

TGDF Döngüsel Ekonomi Hedefleri’nde kararlı

TGDF Döngüsel Ekonomi Hedefleri’nde kararlı

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, Gıda Kurtarma Derneği’nin düzenlediği çalıştaya katılarak açılış konuşmasını yaptı, sektörün Döngüsel Ekonomi Hedefleri’ne ulaşmak için yapılan çalışmaları fazlasıyla önemsediğini vurguladı.

Gıda Kurtarma Derneği’nin (GKTD) Sivil Toplum Sektörü Destek Programı II kapsamında yürüttüğü “Türkiye’de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı için GKTD Kapasite Arttırımı” başlığındaki projesi çerçevesinde İstanbul’da bir çalıştay düzenlendi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (TGDF) iştirakçi olarak yer aldığı projede, GKTD de koordinatör faydalanıcı rolünü üstlenmiş durumda.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik: Döngüsel Ekonomi Hedefleri’ni önemsiyoruz

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, TGDF’nin Döngüsel Ekonomi Hedefleri’ne erişmeye yönelik bu ve benzer projelere büyük önem verdiğini vurguladı.

TGDF olarak, Sivil Toplum Kuruluşlarının gıda kayıp ve atıklarının azaltılmasında yürütecekleri Savunuculuk faaliyetlerine yol göstermesi açısından bu projenin çıktılarını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade eden Menlik, konuşmasında gıda sektöründen bazı önemli verileri de katılımcılarla paylaştı.

GKTD Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci proje hakkında bilgi verdi

Proje hakkında bilgi veren GKTD Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci, “Nisan 2020’ye kadar devam edecek projemizde “GıdanıKurtar” sloganıyla gıda kaybını ve israfını azaltmakla ilişkili tüm sektörleri biraraya getirerek, bu alanın tüm paydaşlarıyla ortak çözümler geliştirecek çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Sözlerine “Projemizde; Gıda ve Gıda Bankacılığı alanında faaliyet gösteren STK'larda kapasite oluşturmak, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmak, katılımcı karar alma süreçlerinde merkezi hükümet ve diğer ilgili kamu kurumları ile daha iyi ortaklıklar kurmalarını sağlamak, gıda sektörünün ve hizmet sektörünün gıda atıklarını azaltma ve önlemeye dayalı ihtiyaçlarını tanımlamak ve gıda kaynaklı ekonomik kayıplarını minimize etmelerine katkı sağlamak başlıca amaçlarımız arasında yer alıyor” diyerek devam eden İnci, kamu sektörünün “Sıfır Atık” ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı yaratmak üzere faaliyetler yürüttlerini dile getirdi.

Close