FAO Kurumsal Sonuç Değerlendirme Anketi Toplantısı

FAO Kurumsal Sonuç Değerlendirme Anketi Toplantısı

FAO Kurumsal Sonuç Değerlendirme Anketi Toplantısı

Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül SELIŞIK’ın açılış konuşması ve Uzman Nuri DİLEKÇİ’nin koordinatörlüğünde, 9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya TGDF olarak katılım sağlandı.

Bu toplantının amacının; FAO olarak Kurumsal Sonuç Değerlendirilmesi yapılabilmesi için paydaşlara gönderilecek bir anket vasıtasıyla dünya genelinde yürüttüğü çalışmaların oluşturduğu etkiyi izlemek ve Örgüt’ün Stratejik Hedeflerine ulaştığından emin olmak olduğu ifade edildi.

Bu değerlendirme kapsamında toplanması planlanan verilerin öncelikle, FAO’nun ülke düzeyinde sağlanan değişime ne ölçüde katkıda bulunduğuna ilişkin bir değerlendirme yapılmasına yardımcı olacağı,  politikalardaki eksiklikleri tespit etmek, diğer paydaşlarla ülke düzeyinde işbirliğinin güçlendirilmesinin sağlanması, fırsatların belirlenmesi ve FAO’nun faaliyetlerinin şekillendirilerek bu çalışmaları ülkenin kendine has unsurları bakımından daha etkili ve faydalı hale getirmek maksadıyla paydaşlarının görüşlerini paylaşmalarının son derece önemli olduğu ifade edildi.

Anketin birkaç gün içerisinde paydaşlara iletileceği bir link ve şifre verilerek online şekilde bir ay içerisinde doldurularak kendilerine iletilmesi gerektiği belirtildi.

Close