Etiketlerdeki bilgilendirmeler; gıdanın başta doğası, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşe ülkesi, imalat veya üretim metodu olmak üzere başlıca nitelikleri açısından yanıltıcı biçimde olmayacaktır. Bilgilendirmenin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılır olması sağlanacak, gıdanın sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunarak bilgilendirme yapılmayacaktır.

Özel beslenme amaçlı gıdalarla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğuna yönelik bilgilendirme yapılamayacak, bu tür özelliklere de atıfta bulunulmayacaktır. Söz konusu kurallar, gıdanın reklamı, görünüşü veya ambalajı için de uygulanacaktır.

Close