6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla karşılaştırmalı beslenme beyanı, ürün çeşitliliği de dikkate alınarak sadece aynı kategorideki aynı ürün adına sahip gıdalar arasında yapılabilmekte, gıdada bulunan bir besin öğesinin miktarındaki ve/veya gıdanın enerji değerindeki fark belirtilebilmektedir. Karşılaştırmalı beyan ancak aynı miktardaki gıda için ve Yönetmelik ekinde yer alan Beslenme Beyanları ve Beyan Koşullarından sadece “artırılmış” veya “azaltılmış” ifadesi için yapılabilmektedir.

Karşılaştırmalı beslenme beyanları, söz konusu gıdanın bileşimini, diğer markalara ait gıdalar da dâhil olmak üzere, beslenme beyanı bulundurmalarına izin verilmeyen aynı kategorideki gıdalarla karşılaştıracak şekilde yapılabilmektedir.

Close