Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde Beslenme Beyanı, “Bir gıdanın içerdiği enerji, besin öğeleri veya diğer öğeleri nedeniyle beslenme yönünden yararlı özelliklere sahip olduğunu belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir mesaj”; Sağlık beyanı ise “Herhangi bir gıda grubunun, gıdanın veya gıdanın bileşiminde bulunan öğelerin sağlıkla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyan” olarak tanımlanmaktadır.

Yönetmelik kapsamında, gıdalarda 12 beslenme beyanı ve 203 sağlık beyanı kullanılabilmektedir. Sağlık Beyanları kapsamında, 12 ayrı vitamin ile ilgili 71 sağlık beyanı, 14 ayrı mineral ile ilgili 66 sağlık beyanı, 44 diğer besin öğesine ilişkin 66 sağlık beyanı yer almaktadır.

Yönetmelik kapsamında ayrıca hastalık riskinin azaltılmasına ilişkin 13 sağlık beyanı ve çocukların gelişimi ve sağlığına ilişkin 11 sağlık beyanı yer almaktadır.

Close