Belirtilen faydaya ulaşmak için tüketilmesi gereken gıda miktarı

Gıdanın veya bileşiminde bulunan öğelerin sağlıkla ilişkisini belirten sağlık beyanları, tedavi amaçlı değil, vücudun normal fonksiyonlarını devam ettirmesi yönündedir.

Herhangi bir gıdada sağlık beyanı yapılabilmesi için, gıdada beyan yapılan bileşen miktarının Yönetmelikte belirlenen şartlara uygun ve günlük normal olarak tüketilmesi beklenen miktarlarda olması gerekmektedir. Örneğin ceviz için sağlık beyanı yapılabilmesi için gıdanın, günlük tüketim miktarının 30 g ceviz içermesi, faydalı etkinin günde 30 g ceviz alındığında sağlanacağı bilgisi tüketiciye verilmesi gerekmektedir.

Close