Ticaret ve Rekabet

Rekabetçilik

Gıda ve içecek endüstrisi, Türkiye ekonomisine ciro ve istihdam anlamında önemli katkılar  sağlayan en büyük sektörlerden biridir. TGDF, boyutundan bağımsız olarak, tüm gıda ve içecek firmalarının daha rekabetçi hale gelebileceği bir ortamı sağlamak için bilim, beslenme ve sağlık, ve çevresel sürdürülebilirlik konularındaki geniş parametreler içinde çalışmaktadır. Tarımsal pazarlardaki sorunları izlemek, değerlendirmek ve bu şekilde ticari fırsatları artıracak aksiyonlar alarak global ekonomi içinde Türk Gıda ve İçecek Endüstrisinin gelişimini ve kârlılığını artırmak ve özellikle KOBİ’ler için teknoloji transferini ve yeni teknoloji alanlarındaki araştırmaları destekleyerek rekabet gücünü artıracak çabalara dönüşmesini sağlamak ise TGDF’nin üstlendiği görevler arasındadır.

İşletme dostu bir çerçeve sağlamak

Endüstrinin rekabetçiliğini sürdürmek için, Türkiye’nin gıda ve içecek üreticileri, yeterli seviyede esnek ve işletme dostu bir çerçeveye ihtiyaç duymaktadır. Mevzuat bazı alanlarda zorunluyken, diğer alanlarda alternatifler daha etkili olabileceğinden, değerlendirmeye alınmalıdır. Bu konuda, TGDF; entegre endüstri politikası, gıda zincirindeki ilişkilerin iyileştirilmesi ve tek piyasanın tamamlanması için gıda ve içecek ürünlerinin serbest dolaşımı önündeki engellerin kaldırılması çağrısını yapmaktadır.

Ticaret yoluyla büyüme sağlamak

Ürünlerini  ihraç eden gıda ve içecek endüstrisi, pozitif bir ticaret dengesine sahiptir. TGDF,  Türkiye gıda ve içecek ürünlerinin ticaretini daha da arttırmak için, sürdürülebilir gıda ve içecek endüstrisinin büyümesini destekleyen istikrarlı bir ticaret politikası yönünde çağrı yapmaktadır. Bu politika, çok taraflı bir ticaret sistemine bağlılığı ve önemli ortaklarla dengeli ve hırslı karşılıklı ticaret görüşmeleri yönünde ilerlemeyi de kapsamalıdır.

Tedarik güvencesini sağlamak

Gıda ve içecek endüstrileri güvenli ve sürdürülebilir hammaddelerin yeterli miktarda tedarikine erişimine güvenmektedir. Bu hammaddeler belirli kalite kriterine uymalı ve rekabetçi fiyatlara sahip olmalıdır. Gıda tedarik zincirindeki adil olmayan ticari uygulamaları takip etmek, çözümleriyle ilgili çalışmalar yapmak TGDF’nin ilgilendiği konular arasındadır. Ayrıca rekabet edebilir fiyatlarla yüksek kaliteli hammaddelere geniş erişimi sağlamak ve tarımsal hammaddelerin gıdalarda kullanımına öncelik vermek için sanayicilere yardımcı olmaktadır.

Paydaşlar işbirliği içinde  çalışmak

TGDF, kurucu üyelerinin arasında olduğu “Ulusal Gıda Teknoloji Platformunun” çalışmalarına katkı sağlamak ve stratejik gündemlerini takip edilmesi, perakende sektörü ile gıda endüstrisi arasında dengeli ve yapıcı bir ilişki kurulmasını sağlanması, Türkiye’nin WTO, WHO ve Codex gibi kurumlarda etkinliğini arttırmak için bu örgütlerin çalışmalarını yakından takip ederek, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde gıda ve içecek sektörüne entegre edilmesi konularında aktif görev almaktadır.

 

Close