Author Archives: kıvanç yarangümeli

Litvanya’nın Zorunlu Menşe Etiketleme Tasarısı

Litvanya süt ve süt ürünleri için zorunlu menşe etiketlemesi konusunda Aralık 2018'de yürürlüğe koymak istediği yönetmelik tasarısını Komisyon'a iletti. Fransa ve İtalya tasarıları gibi bu tasarı da diğer AB üye ülkeleri ...

Zorunlu Menşe Etiketleme Sorusuna Komisyon Cevabı

Avrupa Parlamentosu'nda sorulan bir soru ile, Parlamento'da 12 Mayıs'ta yapılan oylamada gıdalarda menşe etiketlemenin zorunlu hale gelmesi yönünde oy çıktığı ifade edilerek, Komisyon'un bu konuda yönetmelik taslağını ne ...

Çeklerin Okul Kantini Tasarısı Hakkında FDE Görüşü

FDE Çek Cumhuriyeti yetkililerinin okullarda ve bağlı tesislerde tanıtımı ve satışı yapılabilecek gıdalarla ilgili tasarısı konusundaki görüşlerini Avrupa Komisyonuna iletti. Görüş mektubunda tasarının AB iç pazar kanunu ...

Komisyon Beyanlar Çalışma Grubu Görüşleri

Beslenme ve sağlık beyanları ile ilgili çalışma grubu toplantısı 20-21 Haziran tarihlerinde yapıldı. FDE üyeleri ile toplantıda alınan kararları derleyen bir sitenin bağlantısını paylaştı. Glisemik karbonhidratlar, lakti ...

Gıda Enzimlerinin Kullanılacağı Gıdalar Kılavuzu

Komisyonun gıda enzimlerinin kullanımına yönelik gıda üretim işlemlerini tanımlayan kılavuz dokümanının taslağı ilgililerle paylaşıldı. FDE özellikle enzimlerin kullanımı ile ilgili olarak gıda katkıları ile ilgili yönet ...

HLF Toplantı Gündemi Belirlendi

Eylül ayının 27'sinde Brüksel'de düzenlenecek Daha İyi İşleyen Tedarik Zinciri Üst Düzey Forumu'nun gündemi açıklandı. Sürdürülebilir, rekabetçi ve işlevsel bir gıda tedarik zinciri oluşturulmasını amaçlayan toplantıda T ...

ENVI Trans Yağ Önergesi

Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) trans yağlarla ilgili bir önerge sundu. Önergede trans yağlar konusunun ulusal düzeydeki kararlara bırakılamayacağı, AB düzeyinde önlemler alınmas ...

Close